Details
RECKLESS UPSTARTS (ca), KUNG-FU GIRLZ (cz)STREET PUNK Oi!
26.09.2022
Vanickova 7
16900 Prag / CZ /
Club 007
420 257 211 439
www.klub007strahov.cz